سنسور اکسیژن چیست
سنسور اکسیژن چیست

سنسور اکسیژن چیست؟ ، سنسور اکسیژن قطعه ای در خودرو است که نسبت اکسیژن موجود در گاز یا مایع را اندازه گیری می کند و در تمای خودرو ها وجود دارد و در خودروهای جدید به صورت متعدد از آن استفاده می شود.

نسبت اکسیژن به مایع یا گاز به نام نسبت لامبدا خوانده می شود. در موتور احتراق داخلی این سنسور نسبت اکسیژن موجود در گازهای خروجی از اگزوز را اندازه گیری می کند. مقادیر حاصل برای مدیریت موتور در سیستم های سوخت رسانی انژکتور و کنترل آلاینده های حاصل از احتراق می رود. در واقع این سنسور میزان غنی یا رقیق بودن نسبت سوخت به هوای ارسال شده به موتور را اندازه گیری می کند. با استفاده از داده سنسور یک سیستم کنترلی فیدبک حلقه بسته مقدار سوخت ارسال شده به موتور را تصحیح می کند.

 

بررسی و بازدید سنسور اکسیژن

 

سنسور اکسیژن را می توان با روش های مختلف عیب یابی نمود که این خود مستلزم داشتن تجهیزات مخصوص است. برای پیدا کردن کد های خطا در خودروهای جدید یک دستگاه اسکن یا کد خوان مورد نیاز است؛ ولی در خودروهای قدیمی تر ( قبل از سال 1995 ) از یک نمایشگر کد دستی استفاده می شد. اگر فکر می کنید سنسور اکسیژن دچار مشکل شده است، می توان با استفاده از دستگاه اسکن، ولت متر یا اسیلوسکوپ دیجیتال ولتاژ خروجی و واکنش سنسور را مشخص نمود. اگر بررسی ها خرابی یا کند شدن سنسور اکسیژن را تایید نمایید، تعویض سنسور، تنها راه ممکن است. هیچ راهی برای تمیز یا تعمیر کردن سنسور اکسیژن وجود ندارد.

 

فرسوده شدن سنسور اکسیژن

 

هنگامی که عمر سنسور در حال اتمام باشد، عکس العمل آن نسبت به تغییرات مخلوط سوخت همچون گذشته سریع نخواهد بود. تاخیر زمانی سنسور برای ارسال سیگنال به واحد کنترل الکترونیکی (ECU) افزایش یافته و سنسور کند عمل می کند که این امر از نزدیک شدن مخلوط سوخت و هوای موتور به محدوده ی بالانس جلوگیری خواهد کرد. اگر موتور روغن سوزی داشته باشد و یا مایع خنک کننده به درون موتور نشت کند، امکان آلوده شدن المنت سنسور و سپس خرابی سنسور وجود دارد.

 

نتیجه گیری:

به طور کلی، سنسور اکسیژن قطعه ای در خودرو است که نسبت اکسیژن موجود در گاز یا مایع را اندازه گیری می کند و در تمای خودرو ها وجود دارد و در خودروهای جدید به صورت متعدد از آن استفاده می شود.