گیربکس اتومات چیست ؟  ، گیربکس اتومات عمل تعویض دنده را به صورت خودکار انجام می دهد . سنگین و سبک کردن دنده و همان تغییر نسبت انقال به شکل اتوماتیک را انجام می دهد .

این گیربکس ها ، دنده را با دقت بر مکانی که قرار دارند همانند : جاده و یا خیابان و به خواست راننده دنده را سبک و سنگین می کنند . خودرویی که دارای گیربکس دستی می باشد دارای 3 پدال گاز ، ترمز و کلاج  را برخوردار است . برای رانندگی با این خودروها باید یکی از پاها را کنار بگذارید برای کلاج و با پای دیگر گاز و ترمز بگیرید . اما در خودروهای دارای گیربکس اتومات از کلاج برخوردار نمی باشد و فقط دارای دو پدال است یکی گاز و دیگری ترمز می باشد . پس پای چپ آزاد است و تنها با پای راست یا باید گاز دهید و یا ترمز بگیرید . امکان دارد برخی اوقات رانندگان به دلیل ناشی بون اشتباهاتی را انجام دهند این اشتباه این است که از پای راست برای فشردن پدال گاز و از پای چپ برای برای ترمز گرفتن استفاده می کنند و این عمل اشتباه هم سبب آسیب به گیربکس می شود و هم سبب تصادف می باشد . حتما دقت داشته باشید باید تنها با پای چپ گاز و ترمز بگیرید و پای راست باید آزاد بماند .
مواقعی که از گیربکس اتوماتیک استفاده می کنید می توانید دسته دنده را به چند حالت قرار دهید . برای گذاشتن دنده در حالت دلخواه باید ابتدا ترمز نمایید و بعد دنده را به حالت دلخواه در بیاورید . حالت d به معنی حرکت کردن به طرف جلو است با انتخاب کردن این حالت خودرو تمایل دارد که به طرف جلو حرکت کند و یک ارتعاش خیلی کمی نیز پیدا می نماید . زمانی که شما پایتان را از روی پدال ترمز برمی دارید . خودرو با یک سرعت خیلی کم شروع به حرکت می کند . با فشار دادن پدال گاز ، خودرو سرعتش بیشتر می شود و به شکل اتوماتیک به دنده های بعدی می رود سرعت شما کم باشد و یا زیاد ، شتاب بگیرید و یا ترمز نمایید . فرقی ندارد . خود خودرو به شکل خودکار  ، دنده را سبک و سنگین می نماید و شما باید برای شتاب گرفتن یا حفظ سرعت گاز دهید و یا برای کم شدن سرعت و ایستادن ترمز کنید ، خودرو تعویض دنده را خود انجام می دهد . حالت n حالتی است که به صورت خلاص قرار می دهد .