موتور دیزل

موتور دیزل ، گونه ای موتور درون سوز است که در آن از چرخه دیزل برای ایجاد حرکت استفاده می شود.

بیشتر بخوانید موتور دیزل

سنسور اکسیژن چیست

سنسور اکسیژن چیست؟ ، سنسور اکسیژن قطعه ای در خودرو است که نسبت اکسیژن موجود در گاز یا مایع را اندازه گیری می کند و در تمای خودرو ها وجود دارد و در خودروهای جدید به صورت متعدد از آن استفاده می شود.

بیشتر بخوانید سنسور اکسیژن چیست

ترفند های نگهداری از پراید

ترفند های نگهداری از پراید ، رانندگان با تجربه می دانند که داشتن و نگهداری ماشین کار ساده ای نیست. همیشه با مشکلاتی رو به رو خواهیم شد.

بیشتر بخوانید ترفند های نگهداری از پراید